SPIS TREŚCI:

 1. STRONA GŁÓWNA

 2. TRÓJKĄTY

 3. CZWOROKĄTY

 4. KOŁO

 5. FIGURY FOREMNE

 6. SPRAWDŹ SIĘ

 7. ZESTAWIENIE WZORÓW

 8. LITERATURA

  Oznaczenia:
 O - obwód okręgu
 P - pole koła
 R, r - promienie koła
 a - długość cięciwy
  - miara kąta

DŁUGOŚĆ OKRĘGU

okrąg

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
POLE KOŁA

koło

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
PIERŚCIEŃ KOŁOWY

Obwód

pierścien kołowy

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
Pole

pierścien kołowy

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
WYCINEK KOŁA

Obwód

wycinek koła

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
Pole

wycinek koła

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
ODCINEK KOŁA

Obwód

odcinek koła

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
Pole

odcinek koła

Przykładowe zadanie z rozwiązaniem

Powrót
 

Zadanie 1

 Oblicz długość okręgu o promieniu 7cm.  

Dane:

 r = 7cm  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Długość okręgu wynosi cm.

Do wzoru

 

Zadanie 2

  Oblicz pole koła o promieniu 12cm.  

Dane:

 r = 12cm  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Pole koła wynosi cm2.

Do wzoru

 

Zadanie 3

  Oblicz obwód pierścienia kołowego ograniczonego okręgami o promieniach 9cm i 5cm.  

Dane:

 r = 5cm
 R = 9cm  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Obwód pierścienia kołowego wynosi cm.

Do wzoru

 

Zadanie 4

  Oblicz pole pierścienia kołowego ograniczonego okręgami o promieniach 9cm i 5cm.  

Dane:

 r = 5cm
 R = 9cm  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Pole pierścienia kołowego wynosi cm2.

Do wzoru

 

Zadanie 5

  Oblicz obwód wycinka koła o promieniu 6cm i mierze kąta zawartego pomiędzy promieniami wynoszącej 60o.  

Dane:

 r = 6cm
  = 60o  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Obwód wycinka koła wynosi cm.

Do wzoru

 

Zadanie 6

  Oblicz pole wycinka koła promieniu 6cm i mierze kąta zawartego pomiędzy promieniami wynoszącej 60o.  

Dane:

 r = 6cm
  = 60o  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Pole wycinka koła wynosi cm2.

Do wzoru

 

Zadanie 7

  Oblicz obwód odcika koła o promieniu 6cm i mierze kąta zawartego pomiędzy promieniami wynoszącej 90o oraz długości cięciwy 6cm.  

Dane:

 r = 6cm
 a = 6cm
  = 90o  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Obwód odcinka koła wynosi cm.

Do wzoru

 

Zadanie 8

  Oblicz pole odcika koła o promieniu 6cm i mierze kąta zawartego pomiędzy promieniami wynoszącej 90o.  

Dane:

 r = 6cm
  = 90o  

Rozwiązanie:

 

Odpowiedź:

 Pole odcinka koła wynosi cm2.

Do wzoru

  KOŁO:

DŁUGOŚĆ OKRĘGU

POLE KOŁA

PIERŚCIEŃ KOŁOWY

 1. obwód

 2. pole

WYCINEK KOŁA

 1. obwód

 2. pole

ODCINEK KOŁA

 1. obwód

 2. pole