SPIS TREŚCI:

  1. STRONA GŁÓWNA

  2. TRÓJKĄTY

  3. CZWOROKĄTY

  4. KOŁO

  5. FIGURY FOREMNE

  6. SPRAWDŹ SIĘ

  7. ZESTAWIENIE WZORÓW

  8. LITERATURA


ZESTAWIENIE WZORÓW Nazwa figury


 Wzory


 Objaśnienia


 

czworokąt dowolny O - obwód
 P - pole
 a,b,c,d - długości boków
 e,f - długości przekątnych
  - miara kąta pomiędzy przekątnymi


 

czworokąt opisany na okręgu O - obwód
 P - pole
 a,b,c,d - długości boków
 p - połowa obwodu
 r - promień okręgu wpisanego


 

czworokąt wpisany w okrąg


 O - obwód
 P - pole
 a,b,c,d - długości boków
 p - połowa obwodu


 

deltoid O - obwód
 P - pole
 a,b - długości boków
 e,f - długości przekątnych


 

dwunastokąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
  - miara kąta środkowego


 

dziesięciokąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
  - miara kąta środkowego


 

koło O - obwód
 P - pole
 r - długość promienia


 

kwadrat

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
 d - długość przekątnej
 r - promień okręgu wpisanego  R - długość promienia okręgu opisanego


 

n-kąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
 r - długość promienia okręgu wpisanego
 n - liczba boków
  - miara kąta środkowego


 

odcinek koła O - obwód
 P - pole
 r - długość promienia
 a - długość cięciwy
  - miara kąta


 

ośmiokąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
  - miara kąta środkowego


 

pierścień kołowy O - obwód
 P - pole
 r - długość promienia okręgu wewnętrznego
 R - długość promienia okręgu zewnętrznego


 

pięciokąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
  - miara kąta środkowego


 

prostokąt O - obwód
 P - pole
 a,b - długości boków
 d - długość przekątnej
 R - długość promienia okręgu opisanego
  - miara kąta pomiędzy przekątnymi


 

romb

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
 e,f - długości przekątnych
 h - długość wysokkości
 r - promień okręgu wpisanego
  - miara kąta pomiędzy bokami


 

równoległobok O - obwód
 P - pole
 a,b - długości boków
 e,f - długości przekątnych
 h - długość wysokkości
  - miara kąta pomiędzy przekątnymi
  - miara kąta pomiędzy bokami


 

sześciokąt foremny

 O - obwód
 P - pole
 a - długość boku
  - miara kąta środkowego


 

trapez

 O - obwód
 P - pole
 a,b - długości podstaw
 c,d - długości ramion
 h - długość wysokości
 m - długośc lini środkowej trapezu


 

trapez prostokątny O - obwód
 P - pole
 a,b - długości podstaw
 d - długości ramienia prostopadłego do podstawy
 c - długość drugiego ramienia


 

trapez równoramienny O - obwód
 P - pole
 a,b - długości podstaw
 c - długość ramienia
 e - długość przekątnej
  - miara kąta pomiędzy przekątnymi


 

trójkąt dowolny


 O - obwód
 P - pole
 a, b, c - długości boków trójkąta
 h1, h2, h3 - długości wysokości
 r - długość promienia okręgu wpisanego w trójkąt
 R - długość promienia okręgu opisanego na trójkącie
 p - połowa obwodu
 , , - miary kątów trójkąta


 

trójkąt prostokątny O - obwód
 P - pole
 a, b - długości przyrostokątnych
 c - długość przeciwprostokątnej


 

trójkąt równoboczny O - obwód
 P - pole
 a - długość boku


 

wycinek koła O - obwód
 P - pole
 r - długość promienia
  - miara kąta

powrót